Dlaczego książka pt. “Ludowa historia Polski” Adama Leszczyńskiego jest taką istotną lekturą?

13 stycznia, 2021 by Ludowa historia Polski No Comments

W swojej książce pt. “Ludowa historia Polski” Adam Leszczyński (https://www.taniaksiazka.pl/ludowa-historia-polski-adam-leszczynski-p-1431684.html) zastanawia się, o czym powinna być pisana taka historia. W skrócie, autor książki rozróżnia dwa rodzaje pisania o historii. Wybiera opis losów niższych warstw społeczeństwa w swojej książce i ich postępowanie na przestrzeni lat.

Czego dotyczy prezentowana książka?

Jednym z takich ukrytych założeń przeszłości, jak zapowiada Leszczyński, było przyjęcie historii elit politycznych i gospodarczych jako historii całego kraju. Pisano historię królów i szlachty, a ponadto twierdzono, że jest to historia Polski. Z tym zerwał Adam Leszczyński. W tym sensie pogląd przyjęty w książce Leszczyńskiego jest wyraźnie uzasadniony. Jak pisali niektórzy historycy, chłopi stanowili siedem lub osiem dziesiątych ludności Rzeczypospolitej przez dziewięć dziesiątych jej istnienia. Ich historia natomiast została napisana tak, jakbyśmy byli mniejszością, a przynajmniej odrębnym i zamkniętym światem obcych. Właśnie książka pt. “Ludowa historia Polski” Adama Leszczyńskiego zajmuje się tymi zagadnieniami.

Jak autor podchodzi do omawianego tematu?

Autor “Ludowej historii Polski” z pewnością nie utożsamia ludu z głównym tematem historii, będzie miał on jednolitą wolę i interesy. Autor wydobywa percepcję wewnętrznych konfliktów i pluralizmu postaw między ludem i jego przedstawicielami a elitami. Opisana przez niego historia może pokazywać sukces w wyzwoleniu jednostek, którym udało się uwolnić z opresji obyczajów, lub porażkę tego typu prób, bo zerwanie jednego z łańcuchów może oznaczać nowe problemy i obciążenia.

Co jest najistotniejszym problemem w tej książce?

Aby się nad tym zastanowić, zajmijmy się kwestią pańszczyzny, która jest kluczowym tematem całej książki. Leszczyński wymienia dwa możliwe sposoby wyzwolenia w kontekście powszechnego uwłaszczenia. Pierwsza dotyczy możliwości wyzwolenia chłopów z poddaństwa i nawiązania relacji ekonomicznych między chłopami a szlachtą. Leszczyński podkreśla, że każdorazowo emancypacja związana jest z konkretnym problemem. Niektóre problemy miały charakter czysto praktyczny. Na przykład, ponieważ nie było wystarczającej ilości ziemi, każdemu można było przydzielić gospodarstwo o rozsądnej wielkości. Co ważniejsze, w sytuacji zasadniczej nierówności ekonomicznej sytuacja wolnego chłopa nie musiała być automatycznie lepsza od sytuacji chłopa pańszczyźnianego.